Hämeenlinnan tietunnelin teknisten järjestelmien ja laitteiden kunnossapito

Fintraffic Tie Oy

Fintraffic Tie Oy (Tilaaja) järjestää tarjouskilpailun Hämeenlinnan tietunnelin teknisten järjestelmien ja laitteiden kunnossapidosta hankinta-asiakirjoissa tarkemmin osoitetussa laajuudessa. Tunnelikohde sijaitsee Valtatiellä 3 Hämeenlinnan kaupungin alueella vilkkaasti liikennöidyllä väylällä.
Kunnossapitopalvelun keskeisimpiä tehtäviä ovat Hämeenlinnan tietunnelin teknisten järjestelmien ja laitteiden määräaikaiset huolto- ja tarkastustyöt, yksikköhintaperusteiset viankorjauspalvelut ja varaosavaraston ylläpitäminen sekä muut sopimuksen mukaisen kunnossapitoon liittyvät työt ja asiantuntijatehtävät. Kunnossapitopalvelu kattaa myös tunnelin teknisten järjestelmien ja laitteiden sähkö- ja teletekniset laitteet, kaapeloinnit ja komponentit sisältäen myös niiden kiinnitykset ja tukirakenteet. Viankorjauspalvelun palveluaika on 24/7.
Sopimuksella voidaan lisäksi tilata uusien teknisten järjestelmien ja laitteiden asennustyötä, purkutyötä sekä muuta lisä- ja muutostyötä, kuten järjestelmien ja laitteiden saneerauksia.
Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus ja sille asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteissä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-02. Hankinta julkaistiin 2023-04-21.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-21 hankintailmoitus
2023-08-17 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-21)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Fintraffic Tie Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2945247-3
Postiosoite: Palkkatilanportti 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00240
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: hankinnat@fintraffic.fi 📧
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: https://www.fintraffic.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/fintraffic?id=454101&tpk=697fcf2b-6e93-448e-bb10-4fd228ea7d6d 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/fintraffic?id=454101&tpk=697fcf2b-6e93-448e-bb10-4fd228ea7d6d 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Hämeenlinnan tietunnelin teknisten järjestelmien ja laitteiden kunnossapito
Tuotteet/palvelut: Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Fintraffic Tie Oy (Tilaaja) järjestää tarjouskilpailun Hämeenlinnan tietunnelin teknisten järjestelmien ja laitteiden kunnossapidosta hankinta-asiakirjoissa...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 700 000 💰

1️⃣
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Valtatiellä 3 Hämeenlinnan kohdalla sijaitseva Hämeenlinnan tietunneli.
Hankinnan kuvaus:
“Fintraffic Tie Oy (Tilaaja) järjestää tarjouskilpailun Hämeenlinnan tietunnelin teknisten järjestelmien ja laitteiden kunnossapidosta hankinta-asiakirjoissa...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 700 000 💰
Kesto
Aloituspäivä: 2023-10-01 📅
Loppupäivä: 2027-09-30 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimuksessa on yksi kahden vuoden optiokausi 1.10.2027 – 30.9.2029. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta viimeistään 1.9.2026.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-02 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 4
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 09:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuudessa ei saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 082-249168 (2023-04-21)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-08-17)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 414 360 💰
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu
Laatukriteeri (painotus): 20
Hinta (painotus): 80 %

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 082-249168

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko: Hämeenlinnan tietunnelin teknisten järjestelmien ja laitteiden kunnossapito
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-08 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 1
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Caverion Suomi Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0146519-2
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Manner-Suomi 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 414 360 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 414 360 💰
Lähde: OJS 2023/S 160-508206 (2023-08-17)