ATC Metron kulunvalvontajärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hankinta

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Hankinnan kohteena on Helsingin pääkaupunkiseudun metron (Metro) kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen mahdollistavan junakulunvalvontajärjestelmän (ATC-järjestelmä) integroiminen olemassa olevaan toimintaympäristöön ja siihen sekä Metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämishankkeeseen (METKA-hanke) liittyvät palvelut.
Hankinnan laajuuteen sisältyy muutokset, jotka kokonaistaloudellisesti nähdään kannattavaksi ATC-järjestelmätoimittajan toteuttamana ja joiden avulla voidaan mahdollistaa M300-sarjan puoliautomaattinen operointi 120 sekunnin tai lyhyemmällä vuorovälillä (muutos operatiivisesta tilasta 1 operatiiviseen tilaan 2). Hankinnan laajuus tarkentuu neuvottelujen aikana mm. ATC-järjestelmään sisällytettävän turvalaitejärjestelmän laajuuden ja toiminnallisuuden, kunnossapidon kaluston varustamisen, kääntöjen automaatioasteen, etävalvontajärjestelmän, ATS-järjestelmän, asetinlaitteen, digitaalisen mallin ja varavalvomon ATC-järjestelmän osalta.
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, Länsimetro Oy ja Helsingin kaupungin Liikenneliikelaitos (HKL) ovat tämän hankintakokonaisuuden hankintayksiköitä. METKA-hanke on hankintayksiköiden yhteinen hanke.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-14. Hankinta julkaistiin 2023-04-18.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-18 hankintailmoitus
2023-05-26 Lisätietoilmoitus
hankintailmoitus (2023-04-18)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Kansallinen rekisterinumero: 3251002-1
Postiosoite: Hämeentie 86
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00550
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Milla Laaksonen
Puhelin: +358 931038773 📞
Sähköposti: kilpailutus@kaupunkiliikenne.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://kaupunkiliikenne.fi/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Länsimetro Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2124310-8
Postiosoite: Piispanportti 10 A
Postitoimipaikka: Espoo

Hankintaviranomainen
Postinumero: 02200
Sähköposti: hankinnat@lansimetro.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.lansimetro.fi/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL)
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postiosoite: Hämeentie 86
Postitoimipaikka: Helsinki

Hankintaviranomainen
Sähköposti: hkl@hel.fi 📧
URL: https://www.hel.fi/hkl/hkl-fi 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Hankinta-asiakirjoihin pääsyä on rajoitettu
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=399927&tpk=d9745959-568d-460a-99b0-d86639527107 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=399927&tpk=d9745959-568d-460a-99b0-d86639527107 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“ATC Metron kulunvalvontajärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hankinta 1H22”
Tuotteet/palvelut: Rautateiden merkinantojärjestelmään liittyvät työt 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Helsingin pääkaupunkiseudun metron (Metro) kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen mahdollistavan junakulunvalvontajärjestelmän...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Merkinantolaitteet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rautateiden merkinantojärjestelmään liittyvät työt 📦
Lisätuotteet/palvelut: Liikenteenohjauslaitteiden asennustyöt 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rautateiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Insinöörialan suunnittelupalvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Tietoturvaohjelmatuotteet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rautatieliikenteen ohjausohjelmatuotteet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rautatieliikenteen ohjausohjelmistojen kehittämispalvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rautateiden liikenteenohjauslaitteet 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Helsinki ja Espoo
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta on osa Metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämishanketta (Metka-hanke). Hankinta sisältää suunnittelu-, määrittely- ja kehittämispalveluita,...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 360
Tiedot kutsuttavien ehdokkaiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
Enimmäismäärä: 4
Objektiiviset kriteerit rajoitetun ehdokasjoukon valitsemiseksi:
“Neuvotteluihin valittavien ehdokkaiden määrää rajoitetaan, koska neuvotteleminen rajattoman ehdokasmäärän kanssa tekisi menettelystä merkittävästi...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Hankinnan ensimmäinen optio sisältää muutokset, joiden avulla mahdollistetaan siirtyminen puoliautomaattiseen operointiin 120 sekunnin vuorovälillä (muutos...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Kuten edellä kohdassa II.2.9 on todettu, neuvotteluvaiheeseen kutsutaan vähintään kolme (3) ja enintään neljä (4) ehdokasta. Jos soveltuvia ehdokkaita on...”    Näytä lisää
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Kilpailullinen vuoropuhelu
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-14 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 12

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/86525/notice/126140”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 079-235157 (2023-04-18)
Lisätietoilmoitus (2023-05-26)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 079-235157

Muutokset
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: II.2.4
Muutettavan tekstin paikka: Kuvaus hankinnasta
Vanha arvo
Teksti:
“Hankinta on osa Metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämishanketta (Metka-hanke). Hankinta sisältää suunnittelu-, määrittely- ja kehittämispalveluita,...”    Näytä lisää
Uusi arvo
Teksti:
“Hankinta on osa Metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämishanketta (Metka-hanke). Hankinta sisältää suunnittelu-, määrittely- ja kehittämispalveluita,...”    Näytä lisää
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.2
Muutettavan tekstin paikka: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-06-14 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-06-28 📅
Muut lisätiedot
Osallistumishakemusten määräaikaa siirretty 14 vuorokautta myöhemmäksi.
Lähde: OJS 2023/S 103-325893 (2023-05-26)