Asiakaskokemuksen mittaamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut

Business Finland Oy

Business Finland Oy (jäljempänä Business Finland tai BF) hakee puitesopimuskumppaneita asiakaskokemuksen kartoittamiseen ja mittaamiseen neljän (4) vuoden puitesopimuskaudelle. Tämän hankinnan tarkoituksena on valita kolme (3) puitesopimustoimittajaa, joilta voidaan suoraan tilata maksimissaan 60 000 € arvoinen projekti. Yli 60 000 € arvoiseen projektiin pyydetään aina kuhunkin kevennetyllä kilpailutuksella tarjoukset jokaiselta valitulta sopimuskumppanilta. Valitut puitesopimustoimittajat tuottavat Business Finlandille asiakaskokemuksen kartoittamiseen ja mittaamiseen liittyviä palveluja toimeksiantokohtaisesti.
Business Finland mittaa säännönmukaisesti asiakkaittensa asiakaskokemusta määrällisillä ja laadullisilla asiakastyytyväisyyskyselyillä joko palvelutasolla ja / tai asiakkuustasolla asiakaspolun eri pisteissä. Osa BF:n asiakastyytyväisyyskyselyistä on automatisoitu, osa ei tai on automatisointijonossa. Lisäksi BF:n Customer Experience (CX) Hub -yksikkö kehittää yhteistyössä BF:n muiden yksiköiden ja palvelualueiden kanssa BF:n asiakkaiden asiakaskokemusta.
CX Hub, muut Business Finlandin yksiköt ja palvelualueet sekä viraston että osakeyhtiön puolella tarvitsevat asiakaskokemuksen mittaamisessa ulkopuolista apua sekä määrällisten että laadullisten asiakaskokemusta kartoittavien tutkimusten ja selvitysten teossa. Lisäksi tarvitaan myös asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyvää konsultaatiota.
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteellä 1.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-05. Hankinta julkaistiin 2023-05-04.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-04 hankintailmoitus
2023-08-02 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-04)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Business Finland Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2725690-3
Postiosoite: PL 358
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00181
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kilpailutus@businessfinland.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.businessfinland.fi/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Kansallinen rekisterinumero: 0512696-4
Postiosoite: PL 69
Postitoimipaikka: Helsinki

Hankintaviranomainen
Postinumero: 00101
Alue: Manner-Suomi 🏙️
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/businessfinland?id=457227&tpk=92e3a3fa-0d16-4037-b422-09eec6246e90 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Valtion omistama yhtiö

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Asiakaskokemuksen mittaamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut 11/27/2023
Tuotteet/palvelut: Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus 📦
Lyhyt kuvaus:
“Business Finland Oy (jäljempänä Business Finland tai BF) hakee puitesopimuskumppaneita asiakaskokemuksen kartoittamiseen ja mittaamiseen neljän (4) vuoden...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut 📦
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus: Ks. liite 1.
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 48

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Tarjoajien tai ehdokkaiden on täytettävä ns. yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, ESPD (European Single Procurement Document).”
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Katso sopimusasiakirjat.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 3
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-05 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 12:05 📅

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo neljältä vuodelta on 350 000 EUR. Luku on sitoumukseton arvio eikä hankintayksikkö sitoudu...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 089-273615 (2023-05-04)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-08-02)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“KESKEYTYSILMOITUS: Asiakaskokemuksen mittaamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut 11/27/2023”
Lyhyt kuvaus:
“Business Finland Oy (jäljempänä Business Finland tai BF) hakee puitesopimuskumppaneita asiakaskokemuksen kartoittamiseen ja mittaamiseen neljän (4) vuoden...”    Näytä lisää
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Business Finland Oy (jäljempänä Business Finland tai BF) hakee puitesopimuskumppaneita asiakaskokemuksen kartoittamiseen ja mittaamiseen neljän (4) vuoden...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Päävastuullisen asiantuntijan ja tiimin jäsenten osaaminen ja kokemus
Laatukriteeri (painotus): 40
Laatukriteeri (nimi): Päävastuullisen asiantuntijan haastattelu
Laatukriteeri (painotus): 15
Laatukriteeri (nimi): Projektisuunnitelma
Hinta (painotus): 30

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 089-273615

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Muut syyt (menettelyn lopettaminen)

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Business Finlandille on käynyt ilmi, että tarjouspyynnössä (4.5.2023) on ollut tarjousjärjestelmästä johtuneita virheellisyyksiä, jonka vuoksi tarjouspyyntö...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 150-480140 (2023-08-02)