Alumiinifoliovuoat ja alumiinifoliovuokien kannet

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos

Hankinnan kohteena on Palvelukeskus Helsingin (tilaaja) toiminnassaan käyttämät laiteriippuvaiset alumiinifoliovuoat ja alumiinifoliovuokien kannet (PET-kartonki). Liitteessä 2, Tuoteliite on esitetty tilaajalla nykyisin käytössään olevat tuotteet, jotka on jaettu alumiinifoliovuokiin (4kpl) sekä kyseisten alumiinifoliovuokien kansiin (3kpl). Tilaaja käyttää alumiinifoliovuokia ja alumiinifoliovuokien kansia kahdella tuotantolaitoksensa eri linjalla (uuni- ja dieettilinja), joiden käyttöprosessi on kuvattu alla. Tarjottavien tuotteiden tulee soveltua tilaajan käytössä olevaan tuotantoprosessiin sellaisenaan, ilman tilaajan tuotantoprosessiin vaadittavia muutoksia.
Prosessin kuvaus, uunilinja:
Tilaajan tuotantolaitoksessa valmistetaan alumiinifoliovuoissa kypsennettäviä elintarvikkeita. Vuokien täyttömäärä on 1,5 kg – 2,5 kg riippuen valmistettavasta tuotteesta ja sen koostumuksesta. Tilaaja annostelee valmistettavat tuotteet alumiinifoliovuokiin uunilinjan annostelulinjalla. Annostelulinjan alussa alumiinifoliovuoat pinotaan dispenseriin pohja ylöspäin. Alumiinifoliovuoat siirretään tämän jälkeen automaattisesti dispenseristä yksitellen imukuppivarren avulla pohjaan tarttumalla annostelulinjalle, jossa alumiinifoliovuoat täytetään ja josta ne siirtyvät automaattisesti kuljetuslinjaa pitkin arinauuniin kypsennykseen. Kypsennyksen jälkeen arinauunin ulostulossa alumiinifoliovuoat siirtyvät automaattisesti kuljetuslinjaa pitkin vuokien kansituslaitteelle. Kannetuksen jälkeen tuotteet siirtyvät automaattisesti jäähdytykseen, joka koostuu kahdesta eri jäähdytyslaitteesta. Jäähdytyksen jälkeen tuotteet siirtyvät automaattisesti kuljetuslinjaa pitkin laatikointiyksikköön, jossa alumiinifoliovuoat pinotaan kahteen kerrokseen. Viimeisessä vaiheessa täydet laatikkopinot kuljetetaan keräilyvarastoon.
Prosessin kuvaus, dieettilinja:
Tilaajan tuotantolaitoksessa valmistetaan alumiinifoliovuoissa kypsennettäviä tai niihin pakattavia erityisruokavaliotuotteita. Alumiinifoliovuokien ottaminen vuokapinosta annosteluun tapahtuu manuaalisesti ja tuotteet annostellaan alumiinifoliovuokiin käsin. Tuotteet voivat olla kuumana annosteltavia tai vuoassa kypsennettäviä. Annostelun jälkeen alumiinifoliovuoat siirretään käsin joko uunivaunuun kypsennystä varten tai jo kuumennettujen tuotteiden annostelun jälkeen jäähdytysvaunuun siten, ettei tässä vaiheessa taittoreunoja suljeta. Uuni- /jäähdytysvaunussa olevat kuumat tuotteet siirretään manuaalisesti jäähdytyshuoneeseen. Jäähdytyksen jälkeen alumiinifoliovuokiin asetellaan kannet ja alumiinifoliovuoat syötetään kansien sulkemislinjalle manuaalisesti. Sulkemislinja taittaa alumiinifoliovuokien taittoreunat ja työntää suljetun pakkauksen ulos manuaalista laatikointia varten, jossa alumiinifoliovuokia pinotaan maksimissaan kolmeen kerrokseen.
Tarjouspyynnön osa-alueilla esitetyt tuotenimikkeet, tuotenimikkeiden lukumäärät ja tuotteiden toimituspaikka ovat tilaajan esittämiä arvioita neljälle (4) vuodelle ja toimivat ainoastaan tarjouksen tekemisen tukena. Tuotenimikkeet ja niiden lukumäärät voivat vaihdella ja muuttua sopimuskauden aikana tilaajan tarpeisiin liittyen. Syitä muutoksiin voivat olla esim. tuotantovolyymeihin ja tilaajan omaan tilauskantaan liittyvät muutokset, sekä tilaajan toimintaan, portfolioon ja volyymiin liittyvät muutokset. Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin sopimuksen voimassaolon aikana. Mikäli tuotteiden tilausmäärät tai tuotteiden toimituspaikkojen määrät muuttuvat sopimuskauden aikana, ei sillä saa olla vaikutusta tarjoajan tarjouksessaan antamaan hinnoitteluun. Hinnanmuutosehdot on kuvattu hankintasopimuksessa, joka on tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-07. Hankinta julkaistiin 2023-04-25.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-25 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-25)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postiosoite: Elimäenkatu 15
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00510
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Hankinnat ja kilpailuttaminen
Sähköposti: palvelukeskus.hankinnat@hel.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=451186&tpk=2eae2aef-424b-4610-8479-c1229f2c9fad 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=451186&tpk=2eae2aef-424b-4610-8479-c1229f2c9fad 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Alumiinifoliovuoat ja alumiinifoliovuokien kannet HEL 2023-004974
Tuotteet/palvelut: Muut säilytysastiat 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Palvelukeskus Helsingin (tilaaja) toiminnassaan käyttämät laiteriippuvaiset alumiinifoliovuoat ja alumiinifoliovuokien kannet...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 780 000 💰

1️⃣
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Pakkalantie 30, Vantaa.
Hankinnan kuvaus:
“Koska tarjottavien tuotteiden tulee soveltua tilaajan käytössä olevaan tuotantoprosessiin sellaisenaan, ilman tilaajan tuotantoprosessiin vaadittavia...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2024-01-01 📅
Loppupäivä: 2025-12-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimus astuu voimaan 1.1.2024. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena tilaajan yksipuolisella...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Hankintalain 136 §:n (hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana) mukaisesti.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”
Osallistumisehdot

“vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”
Osallistumisehdot
Osallistumisedellytykset (tekninen ja ammatillinen pätevyys):
“vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.”

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-07 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 8
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-07 12:15 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Sähköinen Cloudia-kilpailuttamisjärjestelmä.
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjousten avaamiset toteutetaan hankintayksikön toimesta sähköisesti Cloudia-kilpailuttamisjärjestelmästä edellä mainittuna ajankohtana.”

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/86925/notice/126783”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista): Muutoksenhakumenettely ohjeistetaan hankintapäätöksen tiedoksiannossa.
Lähde: OJS 2023/S 084-251381 (2023-04-25)