Ympäristötietojärjestelmä

Senaatti-kiinteistöt

Hankinnan kohteena on ympäristötietojärjestelmä tilaajan käyttöön. Järjestelmän on tarkoitus korvata nykyinen Puolustuskiinteistöjen käytössä oleva ympäristötiedon hallintajärjestelmä "Ympäristö-Kirave". Hankinnan myötä käyttäjäkunta tulee laajenemaan Senaatti-kiinteistöihin.
Hankintaan sisältyy:
- ratkaisun kehitys ja testaaminen
- ratkaisun mahdollisesti vaatimat maksulliset käyttöoikeudet
- ratkaisun käyttöönotto ja integraatiot
- ratkaisun tuki- ja ylläpitopalvelut, sekä
- ratkaisuun ja sen käyttöön liittyvät asiantuntijapalvelut sekä mahdollinen jatkokehitys.
Pakollinen osa (optio Tilaajalle) tarjousta on karttapalvelu, joka korvaa Senaatti-kiinteistöjen nykyisen karttapalvelun.
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" ja 2 "Vaatimukset".

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-05. Hankinta julkaistiin 2023-05-03.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-03 hankintailmoitus
2023-05-12 Lisätietoilmoitus
2023-06-19 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-03)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen rekisterinumero: 1503388-4
Postiosoite: Lintulahdenkatu 5 A, PL 237
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00531
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kilpailutus@senaatti.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: https://www.senaatti.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/senaatti?id=458422&tpk=0e7fe3b6-8114-4fb6-bf04-fe17ed98953a 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/senaatti?id=458422&tpk=0e7fe3b6-8114-4fb6-bf04-fe17ed98953a 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Valtion liikelaitos

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Ympäristötietojärjestelmä SEN/826/2023
Tuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on ympäristötietojärjestelmä tilaajan käyttöön. Järjestelmän on tarkoitus korvata nykyinen Puolustuskiinteistöjen käytössä oleva...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Ympäristötietojärjestelmät 📦
Lisätuotteet/palvelut: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät 📦
Lisätuotteet/palvelut: Ohjelmistoihin liittyvät palvelut 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Hankinnan kuvaus: Katso tarjouspyynnön kohta "II.1.4) Lyhyt kuvaus".
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimus on määräaikaisena voimassa kaksi (2) vuotta. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kiinteän sopimuskauden päättymisen jälkeen. Ks. myös...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Katso hankinta-asiakirjat.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Katso hankinta-asiakirjat.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-05 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 12:05 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Sähköinen kilpailutusjärjestelmä.
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Hankinnan laajuutta on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Sopimukseen ei sisälly määräostovelvoitetta. Hansel Oy toimii kilpailutuksessa...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 089-273731 (2023-05-03)
Lisätietoilmoitus (2023-05-12)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 089-273731

Muutokset
Muut lisätiedot

“Lisätty tarjouspyynnölle Senaatin turvallisuussopimus liitteineen (Liite D alaliitteineen).”
Lähde: OJS 2023/S 095-294277 (2023-05-12)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-06-19)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Ympäristötietojärjestelmä
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena oli ympäristötietojärjestelmä.. Järjestelmän oli tarkoitus korvata nykyinen Puolustuskiinteistöjen käytössä oleva ympäristötiedon...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Sopimus oli tarkoitus tehdä määräaikaisena kaksi (2) vuotta jonka jälkeen sopimus olisi jatkunut toistaiseksi voimassa olevana.”

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 089-273731

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Muut syyt (menettelyn lopettaminen)

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Hankinnan laajuutta oli kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Sopimukseen ei sisältynyt määräostovelvoitetta. Hansel Oy toimi kilpailutuksessa...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 119-374651 (2023-06-19)