Turvallisuusviranomaisten karttajärjestelmän tuki-, ylläpito-, kehitys- ja asiantuntijapalvelut

Poliisihallitus

Hankinnan kohteena ovat turvallisuustoimijoiden karttajärjestelmän tuki-, ylläpito-, kehitys- ja asiantuntijapalvelut. Karttajärjestelmän omistaa, hallinnoi ja ylläpitää Poliisihallitus. Poliisihallituksen lisäksi karttajärjestelmän käyttäjiä ovat laajasti turvallisuusviranomaiset ja muut valtionhallinnon toimijat sekä pelastus-, sosiaali- ja terveystoimen julkiset ja yksityiset toimijat.
Tuki- ja ylläpitopalvelut käsittävät erityisesti karttatuotannon testiympäristöön kohdistuvat toimet kuten paikkatietoaineistojen jakaminen, ylläpitäminen ja erilaisten paikkatietotoiminnallisuuksien rakentaminen. Karttatuotannon kannalta olennaista on lähtöaineistojen tietosisällön ja rakenteen ajan tasalla pito yhteistyössä aineiston toimittajien ja Poliisihallituksen kanssa sekä karttajärjestelmän versioinnin hallinta.
Kehitys- ja asiantuntijapalveluiden pääasiallinen tarkoitus on kehittää Poliisihallituksen karttatuotannon ja -palveluiden suorituskykyä sekä teknisesti että käyttäjälähtöisesti. Asiantuntijapalveluiden tehtävänä on konsultoida Poliisihallitusta karttatuotannon aineiston päivityksessä ja tuotantoprosessin muokkauksessa sekä turvallisuusviranomaisten välisten integraatioiden ja datan yhteensovittamisessa. Asiantuntijapalveluihin sisältyvät myös Tilaajan muiden järjestelmien paikkatieto-ominaisuuksien, kuten analyysitoimintojen, kehittäminen sekä karttatuotanto-ohjelmistojen koulutukset.
Kilpailutettava sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana.
Hankinnan ennakoitu arvo on laskettu neljän (4) vuoden hankintojen arvioidun määrän mukaan. Tulevien hankintojen määrä riippuu turvallisuusviranomaisten järjestelmäkehitystarpeista ja käytettävissä olevasta rahoituksesta. Määrä voi merkittävästi vaihdella kehitystarpeiden ja käytettävissä olevan rahoituksen mukaisesti, koska kehitystä rahoitetaan vuosittain pääsääntöisesti hankerahoituksella.
Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-31. Hankinta julkaistiin 2023-04-28.

Kuka?

Mitä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-28 hankintailmoitus