Sähköinen omavalvontajärjestelmä

Leijona Catering Oy

Hankinnan kohteena on ammattikeittiön omavalvontajärjestelmä ("järjestelmä") palveluna. Järjestelmä hankitaan osana käyttöönottoprojektia hankintayksikön toimipisteisiin (53 kpl), jotka on lueteltu tietoineen tarjouspyynnön liitteessä "Toimipisteet ja tiedot". Hankinnan tavoitteena löytää ja saada käyttöön nykyaikainen, sähköinen omavalvontajärjestelmä, jonka avulla omavalvonnan toimien dokumentointi ja raportointi onnistuvat sujuvasti ja vaivatta. Omavalvonta on lakisääteistä, ja omavalvonnan toimilla Leijona varmistaa ja todentaa turvallisen lopputuloksen ruokatuotantoprosessin kaikki vaiheet huomioiden.
Järjestelmän toimitus toteutetaan Toimitussopimuksen mukaisena käyttöönottoprojektina, joka hinnoitellaan erikseen. Käyttöönottoprojektin tulee olla hyväksytty 1.1.2024 mennessä. Käyttöönottoprojekti koostuu järjestelmän käyttöoikeuksien luomisesta tilaajalle, järjestelmään liitettävien toimipistekohtaisten sensorien asentamisesta sekä käyttäjäkoulutuksesta jäljempänä kuvattujen vaatimusten mukaisessa laajuudessa. Järjestelmän loppukäyttäjille tarkoitettu koulutus uuteen järjestelmään on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023. Käyttöönottoprojektin laajuuteen sisältymättömät suoritteet hinnoitellaan Toimitussopimuksen mukaisesti toteuman perusteella.
Palvelusopimuksen mukainen ylläpito- ja tukipalvelua koskevat vaatimukset on kuvattu tarkemmin jäljempänä. Palvelusta perittävä toimipistekohtaisen palvelumaksun tulee sisältää kaikki järjestelmän tarkoituksenmukaisen käyttämisen edellyttämät toimipistekohtaiset käyttäjämääräkohtaisesti rajoittamattomat lisenssit, tarvittavien mittarit/anturit/sensorit/tukiasemat (jäljempänä vain "Sensorit") vuokran, sekä järjestelmän ylläpito- ja tukipalvelun sisältäen sensorien huollon ja kunnossapidon siten, kuin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on kuvattu koko sen ajan, kun Palvelusopimus on voimassa. Palveluun sisältymättömät suoritteet hinnoitellaan Palvelusopimuksen mukaisesti toteuman perusteella.
Sensorit hankitaan osana palvelua siten, että laitteiden omistus säilyy toimittajalla määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä eikä sensorien omistus siten siirry tilaajalle missään vaiheessa sopimuskautta. Tilaaja sitoutuu maksamaan tilatuista ja toimitetuista sensoreista vuokraa enintään 48 kuukauden ajan. Tarjouspyynnössä ilmoitetut hankintamäärät eivät muodosta Tilaajalle tästä poikkeavia määräostovelvoitteita tai yksinoikeuksia toimittajalle.
Nykyisen OVA-palvelun sopimus on voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Nykyiseen omavalvontajärjestelmään liittyviä sensoreita ei hyödynnetä uuden omavalvontajärjestelmän hankinnassa.
Toimitussopimus tulee voimaan kun se on allekirjoittu ja on voimassa kunnes molemmat Sopijapuolet ovat täyttäneet kaikki velvoitteensa.
Palvelusopimus tulee voimaan kun se on allekirjoittu ja on voimassa neljä vuotta, jonka jälkeen Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelusopimusta aletaan soveltamaan toimipisteeseen sen jälkeen, kun Toimitussopimuksen mukainen käyttöönottoprojekti on hyväksytysti toimitettu per toimipiste.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-05. Hankinta julkaistiin 2023-05-05.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-05 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-05-05)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Leijona Catering Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2449777-9
Postiosoite: Viestikatu 7 b
Postitoimipaikka: Kuopio
Postinumero: 70600
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Jarkko Palokangas
Sähköposti: jarkko.palokangas@ptcs.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: https://leijonacatering.fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/leijonacatering?id=446357&tpk=821e98e4-ff68-4000-ae02-831369149671 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/leijonacatering?id=446357&tpk=821e98e4-ff68-4000-ae02-831369149671 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Valtion osakeyhtiö

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Sähköinen omavalvontajärjestelmä
Tuotteet/palvelut: Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on ammattikeittiön omavalvontajärjestelmä ("järjestelmä") palveluna. Järjestelmä hankitaan osana käyttöönottoprojektia hankintayksikön...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka:
“Leijonan toimipisteet ja tiedot on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1.4 Toimipisteet ja tiedot”
Hankinnan kuvaus:
“Järjestelmä toimii kokonaisvaltaisesti keittiön kaikkiin omavalvontatehtävien kirjaamiseen ja tallentamiseen sekä omavalvontasuunnitelman säilyttämiseen....”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 48
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Palvelusopimus on voimassa määräaikaisena 4 vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.”
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Leijona voi hankkia sopimuksen perusteella lisäsensoreja tarpeensa mukaan. Tarve perustuu laitteiden ja toimipisteiden määriin ja niissä tapahtuviin...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: ESPD-lomakkeen mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-05 10:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 10:01 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 090-278756 (2023-05-05)
Aiheeseen liittyvät haut 🔍