Request for participation: Lielahti-Rauma/Pori ERTMS Signalling system

Fintraffic Railway Ltd

The procurement consists of ERTMS Signalling System in area Lielahti-Rauma/Pori in Finland. The scope of the procurement is described in the Annex "The Scope of the Procurement" .

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-28. Hankinta julkaistiin 2023-04-26.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-26 hankintailmoitus
2023-08-18 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-26)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Fintraffic Railway Ltd
Kansallinen rekisterinumero: 2512095-7
Postiosoite: Palkkatilanportti 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 294507000 📞
Sähköposti: hankinnat@fintraffic.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: https://www.fintraffic.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/fintraffic?id=451826&tpk=98efed74-48a5-4c04-9d43-98176763831a 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/fintraffic?id=451826&tpk=98efed74-48a5-4c04-9d43-98176763831a 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Request for participation: Lielahti-Rauma/Pori ERTMS Signalling system
Tuotteet/palvelut: Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston osat; rautateiden liikenteenohjauslaitteet 📦
Lyhyt kuvaus:
“The procurement consists of ERTMS Signalling System in area Lielahti-Rauma/Pori in Finland. The scope of the procurement is described in the Annex "The...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 20 000 000 💰

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Rautateiden sähköiset merkinantolaitteet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rautatieliikenteen ohjausohjelmatuotteet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rautatien rakennustekniset palvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rautatieliikenteen ohjausohjelmistojen kehittämispalvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rautateiden liikenteenohjauslaitteet 📦
Lisätuotteet/palvelut: Rautateiden merkinantojärjestelmään liittyvät työt 📦
Lisätuotteet/palvelut: Kuljetusvälineet ja kuljetuksessa käytettävät aputuotteet 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Western Finland
Hankinnan kuvaus:
“Finland’s current train control system is approaching the end of its life cycle. The service life of the system will expire around the end of the 2020s. For...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2024-01-01 📅
Loppupäivä: 2027-12-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“The contractual period of the agreement means conctractual period for the supply agreement. The Main agreement will be valid until further notice. The...”    Näytä lisää
Tiedot kutsuttavien ehdokkaiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 2
Enimmäismäärä: 4
Objektiiviset kriteerit rajoitetun ehdokasjoukon valitsemiseksi:
“The contracting authority has limited the number of candidates for the sake of predictability of time use and to moderate amount of candidate's workload.”
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“The procurement includes options, such as maintenance services, which are described in the Annex "the Scope of the Procurement".”
Hankinnan laajuus
Tietoa Euroopan unionin rahastoista: Recovery and Resilience Facility (RRF)

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Selection criteria as stated in the procurement documents.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Neuvottelumenettely, johon liittyy edeltävä kilpailuttaminen
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-28 16:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: englanti 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 084-258416 (2023-04-26)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-08-18)
Kohde
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Quality comparison criteria
Laatukriteeri (painotus): 35
Hinta (painotus): 65

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 084-258416

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Muut syyt (menettelyn lopettaminen)

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 161-509157 (2023-08-18)