Oikeudelliset asiantuntijapalvelut

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Hankinnan tavoitteena on luoda hankintayksikön käyttöön puitejärjestely, jonka avulla voidaan sopimuskauden aikana ostaa laadukkaita ja kustannustehokkaita oikeudellisia asiantuntijapalveluita hankintayksikön tarpeisiin.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-02. Hankinta julkaistiin 2023-05-08.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-08 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-05-08)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Kansallinen rekisterinumero: 0202132-3
Postiosoite: Itämerenkatu 11-13 /PL 160
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00181
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Minna Hillberg
Puhelin: +358 294618991 📞
Sähköposti: cloudia@sitra.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: http://www.sitra.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/sitra?id=457421&tpk=840f75f3-78b0-436e-bfae-35d947ce6f50 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: julkisoikeudellinen rahasto

Kohde

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Oikeudelliset asiantuntijapalvelut
Tuotteet/palvelut: Oikeudelliset palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan tavoitteena on luoda hankintayksikön käyttöön puitejärjestely, jonka avulla voidaan sopimuskauden aikana ostaa laadukkaita ja kustannustehokkaita...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 800 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Julkiset hankinnat
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue A
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Oikeudelliset palvelut 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Sitra on hankintayksikkö, joka soveltaa hankinnoissaan hankintalakia (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Kilpailutuksella...”    Näytä lisää
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 48

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Rahoitus- ja muu sopimusoikeus
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue B
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintayksikön rahoitustoimintaan liittyvä juridiikka käsittää sopimustyyppeinä mm. hankkeiden, projektien ja kokeilujen rahoitussopimuksia ja...”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Rahasto- ja suorat pääomasijoitukset ja niiden verokysymykset sekä yleinen vero-oikeus”
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue C
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintayksikön pääomarahastosijoitustoimintaan liittyvä juridiikka käsittää kotimaiset ja ulkomaiset rahastorakenteet, venture capital ja buy-out -rahastot...”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Tavaramerkkioikeus
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue D
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintayksikön rahoitus- ja kokeilutoiminnan yhteydessä saattaa ajoittain syntyä tarvetta saada hankkeessa kehitetty toimintamalli tai palvelu suojattua...”    Näytä lisää

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Hallinnon yleiset lait
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue E
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankintayksikkö noudattaa toiminnassaan hallinnon yleisiä lakeja, joiden noudattaminen tulee huomioida hankintayksikön toimintatavoissa ja ratkaisuissa....”    Näytä lisää

6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Muut toimintaa tukevat oikeudenalat
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue F
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Muut toimintaa tukevat oikeudenalat käsittävät: • työoikeuteen, • tietosuojalainsäädäntöön, • yhteisöoikeuteen sekä • IPR-kysymyksiin (pl. osa-alueen D...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Tarjoaja voi tarjota hankinnan kohteena olevaa palvelua joko yhdelle tai useammalle osa-alueelle, paitsi osa-alueiden B ja F kohdalla, joiden osalta...”    Näytä lisää
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Sopimus on voimassa toistaiseksi ja tulee voimaan, kun kumpikin sopijapuoli on sen allekirjoittanut. Sopimus päättyy 31.8.2027 ilman erillistä...”    Näytä lisää
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Kuvaus
Myöntämismenettelyn pääpiirteet:
“Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön, ja...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-02 16:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 092-280794 (2023-05-08)
Aiheeseen liittyvät haut 🔍