Kemikaalien tuotevalvonnan testauspalvelut

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Hankinnan kohteena ovat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalien tuotevalvonnan testauspalvelut. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli Tukes valvoo Suomessa myytäviä kemikaalituotteita ja esineitä sekä ajoneuvoja ja niiden osia, jotka voivat sisältää lainsäädännössä rajoitettuja kemikaaleja. Tukes valvoo myös tekstiilien ja jalkineiden merkintöjä sekä kertakäyttöisiä muovituotteita koskevia vaatimuksia. Valvontaa toteutetaan pistokokeenomaisesti ja sitä kohdennetaan riskiperusteisesti. Tukes käyttää valvonnassa apunaan ulkopuolisten laboratorioiden testauspalveluja. Hankinnan kohteena olevat testauspalvelut ovat jaettu kahteen eri osa-alueeseen valvottavien tuotteiden ja analyysien mukaan.
Tarjoajat voivat jättää tarjouksen yhteen osa-alueeseen tai molempiin osa-alueisiin. Osa-alueen sisällä on tarjottava kaikki hintalomakkeen vaaditut analyysit. Tämän lisäksi tarjoaja voi hintalomakkeella tarjota vapaaehtoisena optiona esitettyjä analyysejä. Varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja sopimuskautta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-12. Hankinta julkaistiin 2023-05-08.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-08 hankintailmoitus
2023-09-18 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-08)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kansallinen rekisterinumero: 1021277-9
Postiosoite: PL 66 (Opastinsilta 12 B)
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00521
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 504721907 📞
Sähköposti: hankinnat@tukes.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: http://www.tukes.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/tukes?id=450187&tpk=e0271d6f-5003-4c7e-a3c2-bf4e3e6154ec 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/tukes?id=450187&tpk=e0271d6f-5003-4c7e-a3c2-bf4e3e6154ec 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kemikaalien tuotevalvonnan testauspalvelut Tukes 2920/02.03.02/2023
Tuotteet/palvelut: Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalien tuotevalvonnan testauspalvelut. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli Tukes...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 320 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: REACH-asetuksen mukaiset analyysipalvelut
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Toimittajan testauslaboratorio voi sijaita Suomen ulkopuolella.
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kemikaalien tuotevalvonnan REACH-asetuksen mukaiset testauspalvelut. Testauspalveluiden tarkempi...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu
Laatukriteeri (painotus): 50
Hinta (painotus): 50
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella. Tilaaja päättää optioiden käytöstä...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Lisähankintamahdollisuutena vapaaehtoisena optiona ilmoitetut analyysipalvelut. Vapaaehtoisten optioiden hinnat eivät vaikuta vertailuhintaan. Tilaaja...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“RoHS-, ELV-, akku- ja paristo- sekä pakkausjätedirektiivien mukaiset analyysipalvelut”
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kemikaalien tuotevalvonnan RoHS-, ELV-, akku- ja paristo- sekä pakkausjätedirektiivien...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-12 10:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-12-31 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-12 10:05 📅

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 092-281068 (2023-05-08)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-18)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kemikaalien tuotevalvonnan testauspalvelut
Lyhyt kuvaus:
“Tämä on jälki-ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalien tuotevalvonnan testauspalveluiden kilpailutusta koskien.”
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 320 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 092-281068

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: REACH-asetuksen mukaiset analyysipalvelut
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-29 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 1
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 1
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: SGS Finland Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI06342474
Postiosoite: Takomotie 8
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00380
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Suomi/Finland 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 320 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 320 000 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko:
“RoHS-, ELV-, akku- ja paristo- sekä pakkausjätedirektiivien mukaiset analyysipalvelut”
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 320 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 320 000 💰
Lähde: OJS 2023/S 183-569552 (2023-09-18)
Aiheeseen liittyvät haut 🔍