IT-asiantuntijapalvelujen hankinta

Verohallinto

Hankinnan tavoitteena on hankkia IT-asiantuntijaresursseja tukemaan mm. Verohallinnon uusien ja olemassa olevien järjestelmien määrittelyä, ohjelmointia, testaamista sekä hallintaa. Asiantuntijaresurssit tulevat toimimaan projekteissa, kehitystehtävissä ja jatkuvan palvelun tuotannossa. Hankinnan tarkoituksena on erityisosaamisen ja riittävien resurssien turvaaminen.
Hankinta on jaettu kuuteen (6) osa-alueeseen, joista kullekin osa-alueelle valitaan kolme (3) Toimittajaa. Osa-alueet ja niiden sisältö on kuvattu tarkemmin jäljempänä.
Tarkemmat kuvaukset hankinnan osa-alueiden toimeksiantojen sisällöistä on kuvattu liitteellä Hankinnan kohteen kuvaus kappaleessa 3.
Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan 1.9.2023. Sopimus on voimassa 72 kuukautta.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-24. Hankinta julkaistiin 2023-04-18.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-18 hankintailmoitus
2023-09-06 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-18)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Verohallinto
Kansallinen rekisterinumero: 0245458-3
Postiosoite: Vääksyntie 4, Helsinki
Postitoimipaikka: Vero
Postinumero: 00052
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 29512000 📞
Sähköposti: hankinnat@vero.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: http://www.vero.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/vero?id=455623&tpk=4156d293-b919-45dc-81ba-bd22c508bf66 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/vero?id=455623&tpk=4156d293-b919-45dc-81ba-bd22c508bf66 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: IT-asiantuntijapalvelujen hankinta VH/423/02.10.01/2023
Tuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan tavoitteena on hankkia IT-asiantuntijaresursseja tukemaan mm. Verohallinnon uusien ja olemassa olevien järjestelmien määrittelyä, ohjelmointia,...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 150 000 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 1. Ohjelmistokehityksen asiantuntijapalvelut
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Lisätuotteet/palvelut: Lainsäädäntöön ja täytäntöönpanoon liittyvät palvelut 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Verohallinnolla on Gentax-pääverotusjärjestelmän rinnalla käytössä noin kaksikymmentä erilaista, esimerkiksi hallintoa tukevaa, järjestelmää. Lisäksi...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu
Laatukriteeri (painotus): 40
Hinta (painotus): 60
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 33 800 000 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 72

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 3 Infrakonsultoinnin asiantuntijapalvelut
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Tämän osa-alueen hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut pilvipalveluiden käyttöönoton tukemiseksi sekä Valtorin (Valtion tieto- ja...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 19 300 000 💰

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 2 Analytiikan ratkaisu
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Verohallinnon tavoitteena on hyödyntää Big Dataa, edistynyttä analytiikkaa ja tekoälyä (AI) MS Azure- pilvipalveluissa. Tämän osa-alueen hankinnan kohteena...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 24 400 000 💰

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 4. Tekninen tiedonhallinta
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Verohallinnon tavoitteena on laajentaa MS Azure- ja Office365-pilvipalveluiden käyttöä eri järjestelmien alustana. Hankinta-alueen pääpaino on...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 19 300 000 💰

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 5 Laadunvarmistuksen asiantuntijapalvelut
Otsikko
Erän tunnistenumero: 5
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Tämän osa-alueen hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut testausten tukemiseksi, testauksen suorittamiseksi ja testausmenetelmien kehittämiseksi...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 43 500 000 💰

6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 6 Määrittelyn tuki, fasilitointi ja ratkaisukonsultointi
Otsikko
Erän tunnistenumero: 6
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Tämän osa-alueen hankinnan kohteena ovat ratkaisukonsultit tukemaan uusien palveluiden ja tietojärjestelmien toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 9 700 000 💰

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Tarjoajien tai ehdokkaiden on täytettävä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, (European Single Procurement Document; jatkossa "ESPD-lomake")...”    Näytä lisää
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 18
Puitesopimusten osalta on esitettävä perustelut 8 vuotta ylittävälle kestolle:
“Puitejärjestelyiden kestoaika on kuusi (6) vuotta. Verotuslainsäädännön ja Verotuslainsäädäntöä toteuttavien järjestelmien sekä niihin liittyvien...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-24 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 8
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-25 08:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Hankintayksiköllä on käytössä sähköinen tilausten- ja laskujenkäsittelyjärjestelmä Handi-palvelu. Tarjoajan on kyettävä vastaanottamaan edellä mainitun...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 079-236373 (2023-04-18)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-06)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 150 000 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Hinta
Laatukriteeri (painotus): 60

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 079-236373

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen numero: VH/423/02.10.01/2023
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Osa-alue 1. Ohjelmistokehityksen asiantuntijapalvelut
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-05 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 35
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 13
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 35
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Siili Solutions Oyj
Kansallinen rekisterinumero: 1979903-5
Postiosoite: Ruoholahdenkatu 21A
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00180
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Suomi/Finland 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Nimi: Tietoevry Finland Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1962361-1
Postiosoite: Keilalahdentie 2-4
Postitoimipaikka: Espoo
Postinumero: 02150
Nimi: Zure Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI24161239
Postiosoite: Kaivokatu 8 B
Postinumero: 00100
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 33 800 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 33 800 000 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 3
Otsikko: Osa-alue 3 Infrakonsultoinnin asiantuntijapalvelut
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Gofore Lead Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI19065904
Postiosoite: Urho Kekkosen katu 7 B
Nimi: Nordcloud
Kansallinen rekisterinumero: 2827588-2
Postiosoite: Antinkatu 1
Nimi: Fujitsu Finland Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0815044-1
Postiosoite: Valimotie 16
Postinumero: 00380
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 19 300 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 19 300 000 💰

3️⃣
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko: Osa-alue 2 Analytiikan ratkaisu
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Gofore Oyj
Kansallinen rekisterinumero: 1710128-9
Postiosoite: Gofore Oyj, Kalevantie 2
Postitoimipaikka: Tampere
Postinumero: 33100
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 24 400 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 24 400 000 💰

4️⃣
Erän tunnistenumero: 4
Otsikko: Osa-alue 4. Tekninen tiedonhallinta
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Gofore Verify Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2384333-4
Postiosoite: Urho Kekkosen katu 7B
Nimi: Futurice Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI16235074
Postiosoite: Kansakoulunkatu 3
Postitoimipaikka: Helsinki
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 19 300 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 19 300 000 💰

5️⃣
Erän tunnistenumero: 5
Otsikko: Osa-alue 5 Laadunvarmistuksen asiantuntijapalvelut
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Knowit Solutions Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI30945961
Postiosoite: Kansakoulukuja 1
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 43 500 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 43 500 000 💰

6️⃣
Erän tunnistenumero: 6
Otsikko: Osa-alue 6 Määrittelyn tuki, fasilitointi ja ratkaisukonsultointi
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Alfame Systems Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1894942-5
Postiosoite: Elimäenkatu 5
Postinumero: 00510
Nimi: CGI Suomi Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0357502-9
Postiosoite: PL 38, Karvaamokuja 2
Postinumero: 00381
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 9 700 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 9 700 000 💰
Lähde: OJS 2023/S 174-545987 (2023-09-06)