Asiakastutkimusalusta ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki pyytää tarjoustanne asiakastutkimusalustaan ja siihen liittyviin asiantuntijapalveluihin.
Tämän hankinnan kohteena on selainpohjainen asiakastutkimusalusta ja siihen liittyvät palvelut:
1) Asiakastutkimusalusta, sen käyttöympäristö ja siihen liittyvät käyttö-, tuki- ja ylläpitopalvelut
2 ) Asiakastutkimuksen asiantuntijapalvelut
Asiakastutkimusalustan tulee olla valmis sovellus, joka mahdollistaa asiakasyhteisön hallinnoimisen. Toimittajalla on kokonaisvastuu asiakastutkimusalustan SaaS-palvelun toteuttamisesta. Asiakastutkimusalustan avulla asiakasyhteisön osallistujat tekevät kaupungin palvelujen kehittämiseen liittyviä tutkimustehtäviä, testaavat palvelun prototyyppejä ja luonnoksia sekä ilmoittautuvat haastatteluihin, moderoituihin testeihin ja työpajoihin.
Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa käytetään 48 kuukauden aikajaksoa.
Tarkempi kuvaus hankinnasta on tässä tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-05. Hankinta julkaistiin 2023-05-04.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-04 hankintailmoitus
2023-09-18 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-04)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Helsingin kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postiosoite: PL 1
Postitoimipaikka: Helsingin kaupunki
Postinumero: 00099
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: hankinnat@hel.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: http://www.hel.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=450282&tpk=1a1723f6-1a52-4871-add9-dc2f8f050a2b 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Asiakastutkimusalusta ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut H082-22 / HEL 2023-003791”
Tuotteet/palvelut: Ohjelmistoihin liittyvät palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Helsingin kaupunki pyytää tarjoustanne asiakastutkimusalustaan ja siihen liittyviin asiantuntijapalveluihin. Tämän hankinnan kohteena on selainpohjainen...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Suorituspaikka: Suomi/Finland 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan tavoitteena on tukea Helsingin kaupungin asiakastutkimustoiminnan systematisointia tarjoamalla koko kaupungin käyttöön asiakastutkimuksen...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 4 000 000 💰
Kesto
Aloituspäivä: 2023-07-01 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimus astuu voimaan heti kun se on allekirjoitettu ja on toistaiseksi voimassa irtisanomisehdoin.”
Lisätietoja:
“Tätä hankintasopimusta ei jaeta osiin, sillä jakaminen voi tehdä hankinnan eri osista yhteensopimattomia.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vaatimukset esitetään ESPD -osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Vaatimukset esitetään ESPD -osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Vaatimukset esitetään ESPD -osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Ehdot esitetään sopimusliitteessä.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-05 10:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 10:05 📅

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 089-271029 (2023-05-04)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-18)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Asiakastutkimusalusta ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 4 000 000 💰
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Asiakastutkimusalustan tulee olla valmis sovellus, joka mahdollistaa asiakasyhteisön hallinnoimisen. Toimittajalla on kokonaisvastuu asiakastutkimusalustan...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 089-271029

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko: Asiakastutkimusalusta ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut
Sopimuksen tekopäivä: 2023-06-28 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 1
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 1
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Digitalist Finland Oy
Kansallinen rekisterinumero: 08652492
Postiosoite: Siltasaarenkatu 18-20 C
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00530
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Suomi/Finland 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 4 000 000 💰
Alihankintaa koskevat tiedot
Sopimus tehdään todennäköisesti alihankintana
Lähde: OJS 2023/S 183-570545 (2023-09-18)